Link

#DschoinAss – das tägliche bisschen ESC-Wahnsinn – 2014-04-22
#DschoinAss – the daily dose of ESC-madness – 2014-04-22
English: press conference

Link

#DschoinAss – das tägliche bisschen ESC-Wahnsinn – 2014-04-21
#DschoinAss – the daily dose of ESC-madness – 2014-04-21
(English: in focus Lithuania)

Link

#DschoinAss – das tägliche bisschen ESC-Wahnsinn – 2014-04-17
#DschoinAss – the daily dose of ESC-madness – 2014-04-17
(English: view on the entry of San Marino – Valentina Monetta)